Martien van der Zwan (1973) studeerde orgel aan het Rotterdams Conservatorium bij Arie J. Keijzer en Bas de Vroome met als bijvakken piano en zang. Improvisatielessen voor orgel volgde hij bij Jan Bonefaas. Aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag studeerde hij af voor de opleiding schoolmuziek.

Naast Reformatorisch Kleinkoor Kol-Sjariem is hij dirigent van jongerenkoor Heman. Daarnaast dirigeert hij het instrumentaal ensemble Filomusica en geeft hij samen met Leander van der Steen leiding aan Christelijk ensemble Parlando.

Hij is parttime muziekdocent aan de Scholengemeenschap Gomarus te Gorinchem. Als organist is hij verbonden aan de Grote Kerk te IJsselstein en de Christelijke Gereformeerde Kerk te Rijnsaterwoude. Hij werkt als dirigent en begeleider jaarlijks mee aan veel concerten en cd-opnames.

Verder componeert hij werken voor orgel, piano, ensemble en gemengd koor.


Zie voor meer informatie: www.martienvanderzwan.nl