Reformatorisch Kleinkoor Kol-Sjariem is een regionaal koor opgericht in september 1991 onder de naam Reformatorisch Jongerenkoor Kol-Sjariem. De naam Kol-Sjariem is Hebreeuws en betekent: “Stem der zangers”.

Vanaf de oprichting tot 2000 is Evert van Dijkhuizen dirigent geweest van het jongerenkoor. Daarna hebben we een wisseling gehad van verschillende dirigenten. Met ingang van mei 2000 staat het koor, dat uit ongeveer 25 leden bestaat, onder leiding van Martien van der Zwan uit Alphen aan den Rijn.

Kol-Sjariem concentreert zich op het zingen van voornamelijk klassieke koorwerken, waarvan de teksten zijn ontleend aan Gods Woord. Daarnaast zingen we nog psalmbewerkingen en andere geestelijke liederen.

Ieder jaar worden diverse uitvoeringen gegeven, waaronder ons traditionele Adventsconcert. Ook wordt er op avonden gezongen ten bate van verschillende goede doelen.

 

We zijn op zoek naar nieuwe tenoren en bassen!

Wil je lid worden of vrijblijvend eens komen kijken op een repetitieavond? Neem dan contact met ons op via info@kolsjariem.nl.

Het koor heeft in 1996 haar eerste cd opgenomen Prijst Zijnen Naam, september 2003 verscheen de tweede cd Hij hoort mijn stema. In oktober 2008 heeft Kol-Sjariem haar derde cd gepresenteerd onder de naam Hoor mijn gebed. Op deze cd zijn onder andere verschillende gebeden in diverse stijlen uitgevoerd. Ook deze cd geeft een duidelijk beeld weer van het repertoire van Kol-Sjariem. Daarnaast heeft Kol-Sjariem als projectkoor meegewerkt aan de cd In de volheid van de tijd naar het gelijknamige kerstoratorium, gecomponeerd Leander van der Steen.

Helaas zijn de cd’s uitverkocht.