Kol-Sjariem stelt zich als doel het bevorderen en uitoefenen van de zangkunst, in het bijzonder koorwerken waarvan de teksten zijn ontleend aan de Bijbel.

Het koor heeft een breed repertoire: van Bach, Haydn en Mendelssohn tot Schubert, Goudimel, Sweelinck en Vierne. Wij studeren afwisselend grote en kleinere werken in.

Passie voor Pasen

Voor ons concert van 21 maart 2020 hebben wij enkele delen uit de verschillende ‘Passionen’ van J.S. Bach ingestudeerd, waaronder de Matthaüs, Lukas en Johannes Passion.

Eveneens werden er delen gezongen uit The Crucifixion van J. Stainer en Olivet to Calvary van J.H. Maunder.


The Messiah

Op 16 juni 2018 hebben we met een aantal projectleden The Messiah van G.F. Händel uitgevoerd.


Bethlehem

Bij ons jaarlijkse kerstconcert hebben wij op 14 december 2019 het Bethlehem van J.H. Maunder uitgevoerd.


Gloria, Magnificat

Op 20 december 2018 hebben wij het Gloria en Magnificat van Antonio Vivaldi ten gehore gebracht.


Overige muziek

J. Stainer God so loved the world
E. Elgar Great is the Lord (Psalm 48)
J. Knowles Bless us this day
S.S. Wesley  Cast me not away (Psalm 51)
Z. Kodaly Auf zu den bergen (Psalm 121)
H. Oxley Lord, how gracious (Psalm 85)
M. de Jong Psalm 116
J.P. Sweelinck Chantez a Dieu (Psalm 96)
J.P. Sweelinck ‘k Zal met mijn gansche hart Uw eer (Psalm 138)