Op 21 maart geven wij een concert dat in het teken staat van Passie en Pasen.

We zingen delen uit:

  • Mattheüs Passion
  • Lukas Passion
  • Johannes Passion
  • The Crucifixion
  • Olivet to Calvary

Aan deze avond zullen de volgende mensen meewerken:

  • Reformatorisch Kleinkoor Kol-Sjariem met projectleden, o.l.v. Martien van der Zwan
  • Leander van der Steen (orgel en vleugel)
  • Corrianne van Wijnen (dwarsfluit)
  • Aart van Zetten (viool en dwarsfluit)
  • Diverse koorsolisten

Het koor zingt afwisselend in klein verband en met projectleden het programma ‘Passie voor Pasen’. Hierin staan we stil bij de lijdensweg van Christus en zingen tot en met Pasen. De muziek die hierbij is gekozen komt uit bekendere werken van o.a. J.S. Bach, J. Stainer en J.H. Maunder en sluit naadloos aan bij de Schriftlezingen die zijn toegevoegd om zo een geheel te vormen.

Het concert begint om 19.30 uur in de Fonteinkerk te Amersfoort (Robert Kochstraat 4). De kerk is geopend vanaf 19.00 uur. Entree: € 10,- p.p. en € 5,- p.p. voor kinderen tot 15 jaar. Per gezin betaalt u maximaal €25,00.

Tijdens het concert zal er een collecte worden gehouden voor de onkosten.